. Článek z tisku: Vakuová technika posunuje hranice | Vakuum servis, s.r.o.

Článek z tisku: Vakuová technika posunuje hranice

Vakuová technika posunuje hranice

Aparatura pro testování materiálové odolnosti komponent fúzního reaktoru ITER

Aparatura pro testování materiálové odolnosti komponent fúzního reaktoru ITER

Mnozí se denně dívají do svého smartphonu, aby zjistili, co se děje nového, jiní vidí svět lépe svými moderními brýlemi, další jezdí v klimatizovaných vozech nabitých moderními prvky jako např. MEMS umožňující např. adaptivní tempomat nebo navigaci. Motory v našich autech, kterými denně jezdíme, snesou mnohem větší tlaky a teploty než dříve a dosahují tak nebývalých parametrů. To jsou jen malé ukázky výstupů, které byly dosaženy v součinnosti s moderními vakuovými technologiemi. Přední fi rmou v oboru vakuové techniky u nás je Vakuum servis s.r.o. z Rožnova pod Radhoštěm, která se vakuové technice věnuje už 25 let. Díky těsné spolupráci s významným světovým producentem vakuových zařízení a komponent – německou fi rmou Pfeiffer Vacuum, rozvíjí své know how. Vakuum servis s.r.o. je akreditovaným servisním centrem fi rmy Pfeiffer Vacuum pro Českou republiku a Slovensko a na letošním MSV v Brně je i na jejich stánku č 90 v pavilonu Z. Postupným získáváním znalostí v oboru, a také díky spolupráci s výrobcem polovodičových součástek fi rmou ON Semiconductor sídlící ve stejné lokalitě, kde je více než 30 % technologických kroků při výrobě čipů realizováno ve vakuu, vedlo společnost k rozhodnutí navrhovat a vyrábět zákazníkům i vakuové aparatury na míru. Vznikla tak zařízení, které nelze zakoupit v sériové produkci, např. pro testování komponent systémy s héliovým testerem netěsností pro společnosti v oblasti automobilového průmyslu, na kterých se testují např. těsnosti dílů klimatizace, průchodky nádrží apod. Dále byla vyvinuta zařízení pro depozici tenkých vrstev ve vakuu pro elektronický i optický průmysl, pro výrobu prvků použitelných v oblastech UV i IČ záření. Unikátní zařízení vznikla ve spolupráci s univerzitou v Olomouci i v rámci vybavování vědeckých výzkumných center. Vakuový systém designovaný a dodaný fi rmou Vakuum servis s.r.o. byl použit v rámci projektu SUSEN pro aparaturu testování materiálové odolnosti komponent fúzního reaktoru ITER. Toto zařízení je instalováno v průmyslové zóně v Plzni a zkoumaný materiál je vystaven ve vakuu velmi intenzivnímu svazku elektronů (až 800 kW). Viz snímek dole, kde je zachycen i jednatel firmy Vakuum servis s.r.o. Jiří Kubáň. Flexibilita a zákaznická řešení, to jsou výhody menší fi rmy, jakou je i Vakuum servis. Dobré reference od spokojených zákazníků nahrazují drahý marketing. Výsledkem vlastního vývoje společnosti jsou unikátní vakuové aparatury pro různé technologie, dodané nejen do českých fi rem a institucí, ale i do zahraničí, například Ruska, Malajsie, USA, Rakouska, Švýcarska.

Zdroj: Veletržní noviny

 

snimek-obrazovky-2016-10-18-v-19-11-16

Partneři / Partners